Deltagere på tidligere DA-kurser siger:

"Måske det bedste kursus jeg har været på i min karriere (inklusive hele specialist uddannelsen)"

 

"Topkarakterer hele vejen rundt. Særligt selve undervisningen og det udleverede materiale skal bemærkes. Sjældent har jeg oplevet så engageret og kompetent en underviser. Materialet var omfattende og gennemtænkt i forhold anvendelighed, også fremadrettet. Jeg har virkelig fået noget med derfra."

 

"Det er en af de bedste kursusoplevelser jeg har haft. Det udleverede materiale er imponerende og gennemført. Ruth skabte en helt speciel atmosfære og Jens havde sikret perfekte rammer. Det er et super samarbejde og jeg nød alle dagene."

 

"Det har været helt fantastisk. Et af de bedste, mest inspirerende, mest brugbare og bedst veltilrettelagte kurser, jeg har været på. Det vil i høj grad præge mit arbejde fremadrettet. Jeg ønsker at mine kollegaer kan komme på samme kursus."

 

KURSUS I DYNAMISK ASSESSMENT & INTERAKTIV TESTNING

da webside4-Fra førskolebørn til voksne

Praksisrettet certificeringskursus for psykologer og pædagogisk-psykologiske konsulenter

Endnu engang udbydes certificeringskursus i Dynamisk Assessment 28.-30. oktober og 25.-26. november 2019. Kurset arrangeres af Neuroguide.dk. Underviser på kurset er en af de førende internationale kræfter inden for dynamisk assessment, børnepsykolog Ruth Deutsch.

DOWNLOAD KURSUSBESKRIVELSE I PDF VIA DETTE LINK

ONLINE TILMELDING TIL KURSET HER

Kursus-beskrivelse
Dynamisk assessment er en komplementerende test-/assessment og interventionsmetode, som gør det muligt for psykologer at gennemføre assessment af læringspotentiale og fundamentale kognitive færdigheder og processer, som er forudsætninger for læring og udvikling. Dynamisk assessment er relevant i alle pædagogisk-psykologiske rådgivningssammenhænge (PPR), for børneneuropsykologer og i forbindelser med rådgivning om træning og behandling af børn og unge med omfattende da webside2funktionsudfordringer. Kurset er det første i Danmark som kvalificerer til at gennemføre dynamisk testning af børn fra førskole-alderen og op til unge voksne. Kurset introducerer og inkluderer en række dynamiske testredskaber, manualer og scoringsredskaber og certificerer til anskaffelse og anvendelse af yderligere en række dynamiske tests.

Kurset bygger på den mest opdaterede forskning og testudvikling inden for det dynamiske assessment felt. Kurset kombinerer teoretisk undervisning, indføring i de centrale begreber og praktisk træning i den dynamiske tilgang til testning og gør deltagerne i stand til umiddelbart efter at kunne anvende tilgangen og testene i både pædagogisk-psykologiske, neuropsykologiske og kliniske sammenhænge. Metoden og redskaberne er relevante i forhold til børn og unge indenfor det specialpædagogiske område, fra kulturel eller sproglig minoritetsbaggrund, fra kulturelt/familiemæssigt depriverede opvækstmiljøer, børn med emotionelle og adfærdsmæssige problematikker samt børn med anden baggrund for kognitiv underpræstation.

Praktiske informationer

Kursusdatoer
Del 1: 28.-30. oktober 2019
Del 2: 25.-26. november 2019

Første dag kl. 9.30-16.30 og øvrige dage kl. 9-16.

Der vil være morgenmad hver dag en halv time inden kursusstart.
Detaljeret tidsplan vil blive sendt til deltagerne forud for kursusstart.

(Bemærk det forudgående kursus i Cognitive Abilities Profile 25.-26. februar 2019, som kan tages selvstændigt eller i forbindelse med dette kursus. Der gives rabat ved samtidig tilmelding til begge kurser).

Kursussted

Kurset afholdes centralt i København med lettilgængelig offentlig transport fra både Hovedbanegård og lufthavn på et professionelt kursussted: Danhostel København Amager, Vejlands Allé 200, 2300 København S (https://goo.gl/maps/XsM8pLv5MznpAgCL9)

da webside3Kursusform
Kurset afholdes som eksternat. Kurset forløber som en vekslen mellem oplæg, videoanalyser, øvelser og diskussion. Kurset indebærer læsning af en række tilsendte artikler og skriftligt materiale forud for kurset. Mellem de to kursusmoduler skal deltagerne sikre sig mulighed for at få erfaring med dynamisk assessment/testning.

Bemærk: Kurset afholdes på engelsk af underviser med mangeårig international undervisningserfaring. Udvalgte dele af kursusmaterialet vil være oversat til dansk, men der forudsættes evne til at tilegne sig engelsksproget litteratur.

Pris
Kursusprisen er 10´750 kr. (for deltagere fra offentlige institutioner tillægges 25 % moms), og indbefatter:
• Undervisning og undervisningsmaterialer
• Testmaterialer, registrerings- og scoringsark til nogle af testene (undtagen DAYC og Raven)
• Certificering og ret til efterfølgende anskaffelse og anvendelse af de gennemgåede tests fra testbatteriet DAYC (Dynamic Assessment of Young Children)
• Morgenmad, frokost, the og kaffe i løbet af dagen

Der ydes 1´000 kr. i rabat til deltagere som som samtidig tilmelder sig på kurset i Cognitive Abilities Profile.

Kursusprisen omfatter ikke overnatning. Testmaterialerne der er udviklet af David Tzuriel (Dynamic Assessment of Younger Children) indgår ikke i kursusbetalingen. Der er tale om 2 tests til en pris omkring 3000 kr. pr. test. Endvidere indgår Ravens Matricer ikke i kursusprisen (2 forskellige deltest til en cirka pris på 500 kr. pr.stk). Disse tests må anskaffes forud eller efter kurset, såfremt man ønsker dem. Der vil på kurset være de relevante testmaterialer til rådighed, som er nødvendige for kursets afvikling.

Tilmelding og yderligere informationer
Tilmelding kan se online via dette link: https://neuroguide.nemtilmeld.dk/5/ Eller du kan skrive og tilmelde dig pr. mail til kursusarrangør: Neuroguide.dk v/psykolog Jens Wilbrandt, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Du er også velkommen til at ringe på tlf. 22 32 44 01 hvis der er behov for at spørge ind eller drøfte noget.

Angiv i din tilmelding EAN-nr. hvis du ønsker elektronisk fakturering (offentlige betalere). Herefter fremsendes faktura til betaling. Bemærk: Du er først sikret en plads på kurset efter betaling og modtaget bekræftelse på optagelse på kurset. Der tages forbehold for aflysning af kurset ved få deltagere, sygdom mm.

Deadline for tilmelding er 27. oktober 2019. Efter denne dato bedes du kontakte og forespørge om det fortsat er muligt at tilmelde sig kurset.

Deltagerforudsætninger
Pædagogiske psykologer, børnepsykologer og børneneuropsykologer med arbejdsområder i eller udenfor skole-/førskole-/uddannelsesområdet. Kliniske psykologer med rådgivende funktioner ift. børn.

Et begrænset antal pladser vil blive tilbudt til pædagogiske konsulenter med relevant uddannelses- eller arbejdsmæssig baggrund (ikke-psykologer vil maksimalt udgøre 25 % af deltagerne, grundet formelle efteruddannelseskrav).

Kursus-indhold

Del 1: Indhold
Grundlaget for dynamisk testning/assessment i teori og praksis. Sammenligning af principper og metoder i dynamisk assessment og standardiseret normbaseret psykometrisk testning. Viden om typisk og atypisk udvikling af kognitive færdigheder og læringsforudsætninger. Dynamisk assessment af førskole- og indskolingsbørn samt ældre børn med indlæringsproblemer.

Del 2: Indhold
Dynamisk assessment af ældre børn og unge samt unge voksne. Test -valg, -administration, -fortolkning og -anvendelse. Interventionsperspektiver. Skolefaglig dynamisk assessment og post-skole-testning og dynamisk testing i relation til almene daglige livsfærdigheder og sociale færdigheder. Brug af dynamisk assessment i komplekse sager, herunder sager der involverer tværfagligt samarbejde og/eller varierende funktionsproblemer på tværs af kontekster.

Læringsmål og -udbytte

  1. At styrke deltagernes viden om og forståelse for fundamentale kognitive færdigheder, som udgør grundlag for udvikling af tænkning og problemløsning i både hverdags- og skoleliv
  2. At deltagerne får kendskab til og erfaring med en vifte af dynamiske assessment tests, og bliver i stand til at udvælge, administrere og fortolke resultaterne på fagligt kvalificeret grundlag
  3. At deltagerne bliver i stand til at formulere interventioner i pædagogiske, undervisningsmæssige og træningsmæssige sammenhænge, baseret på resultatet af den dynamiske testning
  4. At udvikle deltagernes forståelse for medieret læring og de praktiske implikationer og anvendelsesperspektiver, og blive i stand til at rådgive fagpersoner og forældre om disse – både indenfor og udenfor klasselokalet
  5. At udvikle deltagernes evne og forståelse for dynamisk assessment som supplerende og komplementerende redskab og metode til standardiseret normbaseret testning, og kunne integrere metoderne i en samlet assessment praksis
  6. At skabe afsæt for en fortsat udvikling af en kvalificeret dynamisk assessment praksis, herunder brug af mentor-støtte og netværk af mere erfarne DA-praktikere omkring rapportskrivning, video-optagne assessments, fortolkninger mv. Sidstnævnte mål skal faciliteres udenfor selve kursusrammen

Kort resume af nyere psykologisk teori som dynamisk assessment bygger på
Dynamisk assessment bygger på socialkonstruktivistiske teorier af blandt andet Vygotski (1934, 1978) og hans begrebsliggørelse af forholdet mellem socialitet/kultur, interaktion og kognition. Dynamisk assessment har været i en rivende udvikling gennem de sidste årtier, og har indebåret udvikling af en vifte af varierende dynamiske metoder, som imødekommer udfordringer ved brug af standardiseret normbaseret evne-/færdigheds-testning. Dynamisk assessment retter opmærksomheden mod forskellige aspekter af validitet og indebærer nuancering af spørgsmål omkring testnings pålidelighed (reliabilitet) i forhold til formålet med assessment. Det centrale fokus i dynamisk assessment er afdækning og vurdering af læringspotentiale, særligt i forhold til gruppen af børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsforstyrrelser/-forsinkelse. Dette mål adskiller sig fra målet med standardiseret normativ testning og står på et andet, men veludbygget, teoretisk grundlag. Teorien om medieret læring er udviklet af Feuerstein og hans kolleger (1979, 2002), som har udviklet det dynamiske assessment batteri LPAD (Learning Assessment Propensity Device) og har været en væsentlig drivkraft i forhold til forskning og udvikling inden for feltet (Lidz & Elliot, 2000). Nutidig dynamisk assesment er tæt forbundet med aktuel neuropsykologisk forskning, herunder moderne viden om neuroplasticitet, og baserer sig på mentale modeller af hjernens funktionsmåde og kognition som kan føres tilbage til Luria (1973). I europæisk sammenhæng har dynamisk assessment vundet udbredelse i forhold til testning af kulturelle minoritetsgrupper (Hessels, 2000; Hessels & Schlatter, 2002) (på baggrund af de traditionelle tests store kulturelle bias), børn med omfattende indlæringsvanskeligheder og vanskeligheder indenfor sprog- og taleområdet.

Kursusleder og -underviser

da webside5 ruthGennemgående underviser
Gennemgående underviser og faglig ansvarlig for kursusindholdet er psykolog og ph.d. Ruth Deutsch. Ruth M Deutsch er børnepsykolog og pædagogisk psykolog, som har gennemgået omfattende træning og efteruddannelse i USA, Canada og Israel. Hun har studeret med førende kræfter I udviklingen af dynamisk assessment, medieret læring og kognitive træningsprogrammer, herunder Reuven Feuerstein, Carl Haywood og Carol Lidz. Hun er internationalt akkrediteret og en førende underviser og træner i Storbritanien med mere end 30 års erfaring i arbejdet med børn, unge, familier samt inden for uddannelsesområdet. Hendes erfaring spænder fra ekstern lektor på Doctorate for Educational Psychologists at UEL, London and Queen’s University, Belfast til psykologisk konsulent på Hope Centre in London (et multi- og tværprofessionelt center for børn med omfattende indlærings- og/eller udviklingsvanskeligheder). Hun er mangeårig certificeret underviser på Feuerstein-instituttet i såvel træningssystemet IE (Instrumental Enrichment) og LPAD (Learning Potential Propensity Device) og certificeret instruktør i Tzuriels dynamiske assessment batteri DAYC (Dynamic Assessment of Younger Children). Endvidere er hun medforfatter og metodeudvikler af Cognitive Ability Profile (2010).

da webside6 jensKursusleder og -arrangør
Kurset afholdes og ledes af Neuroguide.dk v/psykolog Jens Wilbrandt. Jens Wilbrandt har mangeårig erfaring indenfor det specialpædagogiske område og er certificeret i både LPAD, DAYC, IE samt CAP. Han er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har mangeårig erfaring som formidler, foredrags- og kursusunderviser indenfor det neuropsykologiske, neuropædagogiske og pædagogisk-psykologisk område. Udover varetagelse af en lang række kompetenceudviklings-opgaver i forhold til fagfolk, så arbejder han med dynamisk assessment, kognitiv træning og rådgivning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsproblematikker, både i forhold til skole-, bo- og hjemmetræningsområdet.

Se mere på: www.neuroguide.dk